Rekurzeme.lv ARHĪVS

Kad jāmaina grāmatvedis?

2021. gada 30. oktobris 00:00

26
Kad jāmaina grāmatvedis?

Lai arī darbinieks šobrīd ir viena no lielākajām jebkura uzņēmuma vērtībām un darba devēji ir gatavi palielināt algas, nodrošināt maksimāli komfortablus apstākļus, lai tikai darbinieki konkrētajā uzņēmumā justos labi, tomēr ir arī situācijas, kurās atpakaļceļa vairs nav. Šādi var notikt arī ar grāmatvedi – ja esošais grāmatvedis rada vairāk raižu nekā ieguvumu, ir laiks mainīt sadarbības modeli.

Nepareizi aprēķini
Grāmatveža darbu patiesībā ir pat ļoti viegli novērtēt. Ja visas atskaites ir iesniegtas atbilstošajos termiņos, ja visi nodokļi ir aprēķināti un samaksāti pareizi, ja Valsts ieņēmumu dienests un citas kontrolējošās iestādes nekādas pretenzijas neizvirza un darbi tiek paveikti pedantiski, viss ir kārtībā. Ar šādu grāmatvedi uzņēmumam ir paveicies un nav nekādu iemeslu domāt par viņa nomaiņu. Labs indikators ir arī gada pārskats – tas ir kā sava veida grāmatveža eksāmens – tam jābūt sagatavotam noteiktā termiņā, pietiekami labā kvalitātē, lai to akceptētu kontrolējošās iestādes un lai arī uzņēmuma vadītājam rastos skaidrs priekšstats par situāciju uzņēmumā.

Darba tiesību pārkāpumi
Ja uzņēmumā strādā štata darbinieks – grāmatvedis, viņam jāievēro visas Darba likumā noteiktās lietas, jāiekļaujas darba kolektīvā un jāstrādā ne tikai atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem, bet arī saskaņā ar sirdsapziņu. Ikvienam uzņēmējam ir skaidrs, ka vērtīgi ir darbinieki, kuri ievēro darba laika rāmjus, nepārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, zina datu drošības pamatus utt. Taču ne mazāk svarīga ir arī emocionālā saskaņa – visvieglāk ir strādāt kopā ar kolēģiem, ar kuriem var saprasties arī no pusvārda. Jo īpaši, ja runa ir par grāmatvedi.

Varbūt ārpakalpojums?
Tiesa, mūsdienās grāmatvedības pakalpojumi tiek piedāvāti arī ārpakalpojumā, tas ir lielisks risinājums situācijām, kad, piemēram, esošais grāmatvedis ir jāatbrīvo, bet īsā laikā neizdodas atrast nevienu viņa vietā. Tādā gadījumā atkrīt arī citi augstāk minētie jautājumi, sadarbojoties ar ārpakalpojumu sniedzējiem, uz uzņēmumu vairs neattiecas tradicionālie darba attiecību jautājumi, tāpat arī savstarpējā atbildība ir skaidri definēta sadarbības līgumā.

Ja meklējat savu ārpakalpojuma grāmatvedi, sazinieties ar mums – Corsax.lv komandu!  Šajā jomā darbojamies jau daudzus gadus, tāpēc spēsim atrisināt un sakārtot jebkura uzņēmuma vai iestādes grāmatvedības saimniecību.